بزرگترین باغ انار ایران در جلال آباد شهرستان نجف آباد+فیلم
بزرگترین باغ انار ایران در جلال آباد شهرستان نجف آباد+فیلم
پایگاه اطلاع رسانی جهاد کشاورزی نجف آباد: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نجف آباد گفت: طرح یکپارچه انارستان روستای جلال آباد شهرستان نجف آباد با 380 هزار هکتار مساحت، دارای 1700 سهامدار بوده و در مجموع بیش از 163 هزار اصله انار است.

بزرگترین باغ انار ایران در جلال آباد شهرستان نجف آباد+فیلم

صدا و سیما: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گفت:بزرگترین باغ یکپارچه انار کشور با مساحت بیش از ۳۸۰ هکتار و ۱۶۳ هزار درخت، در روستای جلال آباد شهرستان ایجاد شده و ۲۷۰۰ نفر در قالب تعاونی در این مجموعه سهام دار هستند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نجف آباد گفت: آب مورد نیاز این مجموعه که به صورت قطره ای آبیاری می شود، از قنات جلال آباد تامین شده است.

حسن صالحی گفت: در فصل برداشت، حداقل ۱۰۰نفر به طور مستقیم در عملیات برداشت مشارکت دارند و با توجه به صدور مجوز راه اندازی صنایع تبدیلی انار، پیش بینی می شود با فعال شدن این کارخانه در شهرستان، حداقل ۶۰ درصد این محصول به صورت فرآوری شده روانه بازار گردد.

صالحی سهم باغات انار از کل باغات شهرستان را ۲۵درصد عنوان کرد و بیان داشت: از ۵ هزار و ۳۰۰ هکتار باغ‌های شهرستان نجف آباد هزار و ۴۰۰ هکتار آن به باغ‌های انار اختصاص دارد و به طور متوسط از هر هکتار ۶تن انار برداشت می شود.

باغ انار

باغ انار در نجف آباد

بزرگترین باغ انار ایران در جلال آباد شهرستان نجف آباد+فیلم