بزرگداشت سلمان فارسی در دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد
بزرگداشت سلمان فارسی در دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد

همزمان با سالروز بزرگداشت سلمان فارسی همایشی با حضور دکتر فروغی و پیرمرادیان از اساتید گروه تاریخ دانشگاه اصفهان در سالن اجتماعات دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد برگزار شد. دانشیار دانشگاه اصفهان با اشاره به ابعاد شخصیتی سلمان فارسی، ویژگی مهم او را پرسشگری دانست و گفت: انسانی که عاقل تر باشد و به […]

همزمان با سالروز بزرگداشت سلمان فارسی همایشی با حضور دکتر فروغی و پیرمرادیان از اساتید گروه تاریخ دانشگاه اصفهان در سالن اجتماعات دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد برگزار شد.
دانشیار دانشگاه اصفهان با اشاره به ابعاد شخصیتی سلمان فارسی، ویژگی مهم او را پرسشگری دانست و گفت: انسانی که عاقل تر باشد و به سمت کمال برود، پرسشگر است و سفر طولانی سلمان از اصفهان به طرف بیت اللحم به خاطر ذهن کنجکاو او در رسیدن به حقیقت بوده است.
دکتر فروغی سلمان را بعد از حضرت علی (ع) از فهیم ترین شخصیت های اسلام معرفی کرده و افزود: سلمان لیاقت این را دارد که پیامبر او را از خانواده خود بداند چون سلمان نه به خاطر شمشیرش بلکه به خاطر فهمش به مرحله ای می رسد که پیامبر با افتخار می گوید سلمان از ماست. سلمان چون عقیده اش را از روی عقلانیت به دست آورده بود در عقیده خود ثابت قدم بود.
وی ضمن اشاره به اینکه تا جهان برپاست نام سلمان بر تارک جهان می درخشد، اضافه کرد: سلمان چهره نظامی ندارد ولی در دو جا شاهکار کرده و با تدبیر خود پیروزی های بزرگی را برای اسلام رقم می زند.
دکتر پیرمرادیان نیز در سخنرانی خود در مورد جایگاه سلمان در میان اصحاب نبی اکرم اسلام گفت: سلمان در میان صحابه پیامبر اسلام انسانی متفاوت است، مواضع سیاسی و غیر سیاسی سلمان فوق العاده روشن است و بیشتر از اینکه موضع خصمانه بگیرد دارای موضع هدایتگر است و شاید نتوان در میان اصحاب پیامبر بعد از حضرت علی(ع) صحیح السیره تر از سلمان یافت.
وی اضافه کرد: دین ظاهری دارد و باطنی ، یا به عبارتی حقیقتی دارد و ظاهری و از مجموع روایاتی که در خصوص سلمان فهمیده می شود این است که سلمان از معدود افرادی است که به حقیقت دین پی برده بود.