بسته بودن تمامی اماکن تفریحی نجف آباد در سیزده به در
بسته بودن تمامی اماکن تفریحی نجف آباد در سیزده به در
پایگاه خبری شهرداری: شهردار نجف آباد گفت: تمامی بوستان‌ها و پارک‌ها، اماکن تفریحی و گردشگری نجف آباد روز سیزدهم فروردین تعطیل هستند و پارکهای سطح شهر به منظور جلوگیری از حضور شهروندان، نوارکشی خواهند شد.

بسته بودن تمامی اماکن تفریحی نجف آباد در سیزده به در

پایگاه خبری شهرداری: شهردار نجف آباد گفت: تمامی بوستان‌ها و پارک‌ها، اماکن تفریحی و گردشگری نجف آباد روز سیزدهم فروردین تعطیل هستند و پارکهای سطح شهر به منظور جلوگیری از حضور شهروندان، نوارکشی خواهند شد.

محمد مغزی افزود: طی این روز با توجه به مصوبات و ابلاغ های ستادهای ملی و شهرستانی مقابله با کرونا، به هیچ شهروندی اجازه حضور و چادر زدن در فضاهای سبز شهر داده نخواهد شد.

مغزی با اشاره به اجرای جشنواره نوروزی شهرداری به صورت مجازی در صفحه اینستاگرام به نشانی www.instagram.com/njf1400 گفت: فعالیت روزبازارها، شب بازارها و دست فروشان به صورت کامل تعطیل شده ولی ناوگان تاکسیرانی به روال قبل فعالیت خود را ادامه می دهد.

محمد مغزی

محمد مغزی

بسته بودن تمامی اماکن تفریحی نجف آباد در سیزده به در