بهبود شاخص های مخابراتی نجف آباد
بهبود شاخص های مخابراتی نجف آباد
موج: مدیر مخابرات استان اصفهان گفت: با اقدام موثر و همت همکاران ما در سطح شهرستان، با بررسی مسائل و موضوعات و رصد و پایش اطلاعات و انجام راهکارهای اصلاحی، وضعیت شاخص های مخابراتی شهرستان نجف آباد در ارزیابی اخیر شهرستان ها، بیش از پیش بهبود یافته است.

بهبود شاخص های مخابراتی نجف آباد

موج: مدیر مخابرات استان اصفهان گفت: با اقدام موثر و همت همکاران ما در سطح شهرستان، با بررسی مسائل و موضوعات و رصد و پایش اطلاعات و انجام راهکارهای اصلاحی، وضعیت شاخص های مخابراتی شهرستان نجف آباد در ارزیابی اخیر شهرستان ها، بیش از پیش بهبود یافته است.

اسماعیل قربانی در دیدار با ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس گفت: آخرین گزارش واصله از شهرستان نجف آباد بیانگر بهبود کیفیت سرویس های مخابراتی، تحقق کامل برنامه سالیانه در بحث شاخص ها و قرارگرفتن در وضعیت مطلوب شاخص های نگهداری شبکه است.

بررسی راهکارهای لازم برای توسعه شبکه و سرویس دهی مطلوب تر، بحث و تبادل نظر در مورد هزینه های نگهداری تلفن ثابت و روش های بهبود سرویس دهی و لزوم بازنگری در تعرفه تلفن ثابت در راستای تحقق بستر شبکه ملی اطلاعات، از دیگر محورهای این نشست صمیمی بود.

کانکس مخابراتی سایر

کانکس مخابراتی سایر

بهبود شاخص های مخابراتی نجف آباد