بهره‌مندی جامعه روستایی از مزایای طرح «برق امید»
بهره‌مندی جامعه روستایی از مزایای طرح «برق امید»
ایرنا: ابوالفضل ابوترابی افزود: اکنون میزان مصرف انرژی در کشورمان بسیار بسیار زیاد است به گونه‌ای که می‌توان گفت اسراف و نه مصرف است.

بهره‌مندی جامعه روستایی از مزایای طرح «برق امید»

ایرنا: ابوالفضل ابوترابی افزود: اکنون میزان مصرف انرژی در کشورمان بسیار بسیار زیاد است به گونه‌ای که می‌توان گفت اسراف و نه مصرف است.

ابوترابی ادامه داد: میزان مصرف بالای در بخش انرژی خانگی سبب شده به جای آنکه گاز تولیدی کشور در پتروشیمی‌ها به محصولات متنوع تبدیل و با صادرات آنها برای کشور ثروت به همراه داشته باشد به تولید برق برای بخش غیرمولد خانگی برسد.

نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس گفت: میزان مصرف انرژی خانگی کشورمان با هشتاد میلیون جمعیت سه برابر کل کشورهای اروپایی است. در حال حاضر احداث یک نیروگاه هزار مگاواتی برای تامین برق بخش خانگی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان هزینه نیاز دارد که با اعمال روش‌های بهینه مصرف می‌توان این هزینه‌ها را در جای درست استفاده کرد.

این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: اکنون بخش قابل توجهی از جامعه روستایی کشور مصرف‌شان زیر الگوی مصرف است و می توانند از مزایای طرح برق امید بهره‌مند شوند.طرح برق امید گرچه کمی دیر شده ، ولی طرح خوبی است که باید ادامه یابد.

ابوالفضل ابوترابی

ابوالفضل ابوترابی

بهره‌مندی جامعه روستایی از مزایای طرح «برق امید»