بهره برداری از ساختمان جدید دادگستری نجف‌آباد
بهره برداری از ساختمان جدید دادگستری نجف‌آباد
صدا و سیما: حجت الاسلام علی دیانی معاون ویژه نظارت قضایی رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: ساختمان جدید دادگستری نجف‌آباد با ۵ میلیارد تومان هزینه در زمینی به مساحت ۴۵۰۰ و زیربنای ۱۴۰۰ متر مربع ساخته شده است.

بهره برداری از ساختمان جدید دادگستری نجف‌آباد

صدا و سیما: حجت الاسلام علی دیانی معاون ویژه نظارت قضایی رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: ساختمان جدید دادگستری نجف‌آباد با ۵ میلیارد تومان هزینه در زمینی به مساحت ۴۵۰۰ و زیربنای ۱۴۰۰ متر مربع ساخته شده است. ۱۶ شعبه قضایی به شعب دادگستری شهرستان نجف‌آباد اضافه شده است.

دادگستری

دادگستری

بهره برداری از ساختمان جدید دادگستری نجف‌آباد