بهره برداری دو طرح آبفا در نجف آباد
بهره برداری دو طرح آبفا در نجف آباد
تابناک: مدیر آبفای استان گفت: طی هفته دولت امسال، 16 پروژه آب و فاضلاب به ارزش بیش از 305 میلیارد تومان در استان به بهره برداری می رسد که از این تعداد دو پروژه مربوط به شهرستان نجف آباد است.

بهره برداری دو طرح آبفا در نجف آباد

تابناک: مدیر آبفای استان گفت: طی هفته دولت امسال، ۱۶ پروژه آب و فاضلاب به ارزش بیش از ۳۰۵ میلیارد تومان در استان به بهره برداری می رسد که از این تعداد دو پروژه مربوط به شهرستان نجف آباد است.

هاشم امینی گفت: راه اندازی ۶٫۵ کیلومتر خط اضطراری آبرسانی شیرخانه نجف آباد به زازران و  راه اندازی سیستم تله متری مخزن ذخیره آب شهر گلدشت از جمله این طرح ها هستند.

سیستم تله متری، زیرساختی است که به کمک تکنولوژی های جدید، شبکه توزیع آب را مدیریت می کند.

هاشم امینی مدیر آبفا اصفهان

هاشم امینی مدیر آبفا اصفهان

بهره برداری دو طرح آبفا در نجف آباد