بهسازی ۲۳ میلیاردی معابر نجف آباد
بهسازی ۲۳ میلیاردی معابر نجف آباد
شهرداری: شهردار نجف‌آباد گفت:عملیات اجرایی فاز نخست جدول‌گذاری، کانیوگذاری، بلوک‌چینی و بتن‌ریزی معابر این شهر طی ۶ ماهه نخست امسال در راستای جریان خدمت با اعتبار ۲۳ میلیارد و پانصد میلیون تومان انجام شد.

بهسازی ۲۳ میلیاردی معابر نجف آباد

شهرداری: شهردار نجف‌آباد گفت:عملیات اجرایی فاز نخست جدول‌گذاری، کانیوگذاری، بلوک‌چینی و بتن‌ریزی معابر این شهر طی ۶ ماهه نخست امسال در راستای جریان خدمت با اعتبار ۲۳ میلیارد و پانصد میلیون تومان انجام شد.

عبدالرسول امامی گفت: این عملیات در راستای بهسازی و ساماندهی معابر و هدایت آب‌های سطحی اجرایی می‌شود. ساماندهی و رفع نواقص جداول نیز در سطح معابر از اقدامات خدمات‌رسانی شهرداری به شهروندان است که در راستای ساماندهی وضعیت آب‌های سطحی و جمع‌آوری فاضلاب اجرا می‌شود.

عبدالرسول امامی شهردار نجف آباد

عبدالرسول امامی شهردار نجف آباد

بهسازی ۲۳ میلیاردی معابر نجف آباد