به دار آویخته شدن اعضای خانواده در نجف آباد قتل نبود
به دار آویخته شدن اعضای خانواده در نجف آباد قتل نبود
مهر: محمدرضا میرحیدری فرمانده انتظامی استان اصفهاندر خصوص آخرین وضعیت پرونده به دار آویخته شدن پنج عضو خانواده در نجف آباد گفت: خانواده معظم شهیدی بودند همسر و سه فرزند خانواده جان خود را از دست دادند.

به دار آویخته شدن اعضای خانواده در نجف آباد قتل نبود

مهر: محمدرضا میرحیدری فرمانده انتظامی استان اصفهاندر خصوص آخرین وضعیت پرونده به دار آویخته شدن پنج عضو خانواده در نجف آباد گفت: خانواده معظم شهیدی بودند همسر و سه فرزند خانواده جان خود را از دست دادند.

وی گفت: این حادثه قتل نبود، اشکالاتی که در اعتقادات این افراد ایجاد شده بود نسبت به این امر اقدام کردند.

خودکشی

خودکشی

به دار آویخته شدن اعضای خانواده در نجف آباد قتل نبود