به روز رسانی سایت فرمانداری نجف آباد به دنبال خبر نجف آباد نیوز
به روز رسانی سایت فرمانداری نجف آباد به دنبال خبر نجف آباد نیوز

پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری ویژه نجف آباد که بیش از سه ماه از آخرین به روز رسانی آن می گذشت در روزهای اخبر و به دنبال درج خبری در این خصوص توسط نجف آباد نیوز بالاخره با درج سه خبر در یک روز حال و هوای یک پایگاه اطلاع رسانی را پیدا کرد. امید می […]

پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری ویژه نجف آباد که بیش از سه ماه از آخرین به روز رسانی آن می گذشت در روزهای اخبر و به دنبال درج خبری در این خصوص توسط نجف آباد نیوز بالاخره با درج سه خبر در یک روز حال و هوای یک پایگاه اطلاع رسانی را پیدا کرد.

امید می رود این به روز رسانی در روزها،هفته ها و ماه های آبنده نیز با توجه به جایگاه و اهمیت ویژه فرمانداری و حجم فوق العاده اخبار مربوط به این مجموعه ادامه د اشته باشد.

نجف آباد بعد از کاشان دومین شهر استان است که توانسته به جایگاه فرمانداری ویژه دست پیدا کند.