به سلامتی مدیری که سلامتی اش را فدای خدمت کرده
به سلامتی مدیری که سلامتی اش را فدای خدمت کرده

در میان مدیران نجف آباد همه جور شخصیتی وجود دارد؛ از شخصی که برای کسب منابع مالی و مادی بیشتر به این وادی وارد شده تا کسی که حتی در مسیر انجام وظایف خود سلامتی اش را هم به خطر انداخته و با کار شبانه روزی بعضا تا مرز مرگ نیز پیش رفته است. ما […]

در میان مدیران نجف آباد همه جور شخصیتی وجود دارد؛ از شخصی که برای کسب منابع مالی و مادی بیشتر به این وادی وارد شده تا کسی که حتی در مسیر انجام وظایف خود سلامتی اش را هم به خطر انداخته و با کار شبانه روزی بعضا تا مرز مرگ نیز پیش رفته است.

ما نیز که گاهی به اندازه توانایی و امکانات خود به انتقاد از عملکرد برخی مدیران اجرایی شهر می پردازیم در این جا نیز بر خود لازم می دانیم به رسم رعایت عدالت و انصاف از چنین اشخاصی نیز هر چند به گمنامی نامی ببریم.

البته دراین میان مردم بهترین داور و قاضی هستند و با قدردانی شایسته از برنامه ها و عملکرد چنین اشخاصی بهترین نشان را به آنها خواهند داد ولی ذکر چند نکته نیز ضروری به نظر می رسد که چرا این شخص با وجود داشتن دهها نیرو مجبور است این چنین وقت و انرژی برای حل مشکلات شهر صرف کند؟ آیا نیروهای زیر مجموعه های مختلف کیفیت کاری مناسب ندارند و یا این خود اوست که تمایل دارد همه کارها را با نظارت مستقیم و بدون واسطه پیگیری کند؟

البته هر قدر هم که حوزه کاری برخی مدیران ما سنگین و پیچیده باشد باز هم به نظر می رسد در صورت همراهی زیرمجموعه آنها با فعالیت جهادی و شبانه روزی مدیران ارشد مجموعه دیگر نیازی به چنین از خود گذشتگی هایی نباشد ولی به دلایل مختلف این امر تاکنون در برخی ادارات دولتی شهر اتفاق نیافتاده است.

در صورتی هم که خود این شخص تمایل به ادامه چنین رویه ای بدون کمک از همکاران خود دارد، مطمئنا در آینده ای نه چندان دور با تشدید مشکلات جسمانی اش دیگر امکان خدمت رسانی به همشهریانش را نخواهد داشت و این بزرگترین ضربه به شهری خواهد بود که پس از سالها انتظار، این روزها منتظر وزیدن نسیم هایی از خدمت و کارهای عمرانی ماندگار در گوشه و کنار خود است.

امید داریم با دعای خیر مردم زحمتکش،صبور و استثنائی نجف آباد که همواره حامی خدمتگذاران واقعی این شهر بوده، شاهد سلامتی چنین اشخاصی و موفقیت آنها در رسیدن به اهداف پیش بینی شده باشیم.