به نام کرونا و به کام ولخرجی های دولت
به نام کرونا و به کام ولخرجی های دولت
ایسنا: نماینده مردم در مجلس گفت:دولت تنها ۳۰ درصد از منابعی را که برای درمان کرونا از صندوق توسعه ملی برداشته است به این حوزه اختصاص داده است. دیوان محاسبات باید ورود کرده و روشن گردد تا دولت مابقی منابع را چه کرده است.

به نام کرونا و به کام ولخرجی های دولت

ایسنا: نماینده مردم در مجلس گفت:دولت تنها ۳۰ درصد از منابعی را که برای درمان کرونا از صندوق توسعه ملی برداشته است به این حوزه اختصاص داده است. دیوان محاسبات باید ورود کرده و روشن گردد تا دولت مابقی منابع را چه کرده است.

ابوالفضل ابوترابی ادامه داد:امروز بیمارستان‌ها و کادر درمانی کشور با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند و پیش‌بینی می‌شود تا در فصل پاییز وضعیت بدتر شود.

ابوترابی هم چنین خواستار ورود دیوان محاسبات به این موضوع و تخصیص کامل منابع برای مقابله با این ویروس شد.

ابوالفضل ابوترابی

ابوالفضل ابوترابی

به نام کرونا و به کام ولخرجی های دولت