بومی سازی دستگاه خرد کننده مواد پسماند طبیعی در  نجف آباد
بومی سازی دستگاه خرد کننده مواد پسماند طبیعی در  نجف آباد

پژوهشگران دانشگاه آزاد نجف آباد دستگاه خرد کننده مواد پسماند طبیعی را بازسازی و بومی سازی کردند. معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد امروز گفت:علیرضاشیرنشان عضوهیئت علمی این دانشگاه در این طرح پژوهشی دستگاه خرد کننده مواد پسماند طبیعی را بومی سازی کرد. آقای ابراهیمی افزود: پس ماند مواد طبیعی و نیاز به […]

پژوهشگران دانشگاه آزاد نجف آباد دستگاه خرد کننده مواد پسماند طبیعی را بازسازی و بومی سازی کردند.
معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد امروز گفت:علیرضاشیرنشان عضوهیئت علمی این دانشگاه در این طرح پژوهشی دستگاه خرد کننده مواد پسماند طبیعی را بومی سازی کرد.
آقای ابراهیمی افزود: پس ماند مواد طبیعی و نیاز به طراحی و ساخت ماشینها ودستگاه هایی برای بازیافت این مواد در ایران حائز اهمیت است که دراین طرح به آن پرداخته شده است.
آقای شیرنشان محقق این طرح هم در خصوص شبیه سازی تیغه گفت: ابتدا با اندازه گیری مقاومت برشی مواد پسماند خرد شونده و همچنین با توجه به شرایط و محدودیت های طراحی قسمت خردشونده از جمله ابعاد، مشخصات مکانیکی و جنس تیغه، اطلاعات مورد نیاز در نرم افزار وارد و سپس شبیه سازی می شود.
وی افزود: نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد با در نظر گرفتن بیشترین مقاومت برشی مواد طبیعی تحت برش به عنوان بار روی تیغه، بیشترین تنش ایجاد شده در تیغه از تنش تسلیم جنس تیغه مورد نظر کمتر بوده و طرح تیغه مورد نظر مورد تایید است.
طرح پژوهشی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد در بیست وچهارمین کنفرانس بین‌المللی تئوری ماشین ها وسیستمهای مکاترونیک لهستان ارائه شد.
بیست و چهارمین کنفرانس بین الملی تئوری ماشین ها و سیستمهای مکاترونیک اکتبر ۲۰۱۴ در کشور لهستان برگزار شده است.

منبع:واحد مرکزی خبر