بیش از ده هزار نفر در صنعت قالی بافی در شهرستان نجف آباد فعال هستند
بیش از ده هزار نفر در صنعت قالی بافی در شهرستان نجف آباد فعال هستند

بیش از ده هزار نفر در صنعت قالی بافی در شهرستان نجف آباد فعال هستند. رئیس صنعت معدن وتجارت شهرستان نجف آباد گفت: ۴۰ کارگاه قالی بافی در این شهرستان فعال است که در هر کارگاه ۵ تا ۳۰نفرمشغول به کار هستند. آقای نامداری با اشاره به بیمه بیش از سه هزار نفر از قالی […]

بیش از ده هزار نفر در صنعت قالی بافی در شهرستان نجف آباد فعال هستند. رئیس صنعت معدن وتجارت شهرستان نجف آباد گفت: ۴۰ کارگاه قالی بافی در این شهرستان فعال است که در هر کارگاه ۵ تا ۳۰نفرمشغول به کار هستند. آقای نامداری با اشاره به بیمه بیش از سه هزار نفر از قالی بافان  این شهرستان افزود: حدود هفت هزار نفر از در انتظار بیمه شدن هستند که این یکی از دغدغه های این قشر استوی گفت: داشتن کارت مهارت قالی بافی از سازمان فنی وحرفه ای وحداکثر سن ۵۰ سال از شرایط بیمه برای متقاضیان قالی بافی استکاظمی رئیس اتحادیه قالی بافان نیز افزود:  بند اسلیم ، لچک وترنج، افشان و گل فرنگ از طرح و نقش هایی است که در شهرستان نجف آباد بافته می شود.