بیژن زنگنه در گلزار شهدای نجف‌آباد در سال۶۳+فیلم
بیژن زنگنه در گلزار شهدای نجف‌آباد در سال۶۳+فیلم
کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که آذر63 توسط مرحوم محمود اصفهانی در نجف‌آباد ضبط شده، بیژن نامدار زنگنه وزیر وقت جهاد‌سازندگی کشور، در گلزار شهدای نجف‌آباد دیده می‌شود.

بیژن زنگنه در گلزار شهدای نجف‌آباد در سال۶۳+فیلم

کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که آذر۶۳ توسط مرحوم محمود اصفهانی در نجف‌آباد ضبط شده، بیژن نامدار زنگنه وزیر وقت جهاد‌سازندگی کشور، در گلزار شهدای نجف‌آباد دیده می‌شود.

زنگنه در گلزار شهدا، از قطعه ویژه مفقودین عملیات خیبر، برخی قبور شهدای شاخص جهاد مانند شهیدان حسن و حجت سلمان‌زاده به همراه احمد و محمدعلی حجتی دیدن می‌کند.

وزیر جهاد در ادامه، از تعمیرگاه جهاد‌سازندگی نجف‌آباد نیز که به احتمال زیاد در مکان فعلی اداره جهاد (خ امام‌غربی) واقع شده بود، بازدید دارد.

زنگنه که از ابتدای انقلاب تاکنون مسئولیت‌های مختلفی را تجربه کرده، از سال۶۲ تا ۶۷ به عنوان اولین وزیر جهاد‌سازندگی کشور، مشغول فعالیت بود.

بیژن زنگنه

بیژن زنگنه

 

بیژن زنگنه در گلزار شهدای نجف‌آباد در سال۶۳+فیلم