بیکار شدن ۳ هزار نفر در نجف آباد و تیران و کرون
بیکار شدن ۳ هزار نفر در نجف آباد و تیران و کرون

ابوالفضل ابوترابی درخصوص سخنان اخیر روحانی مبنی بر اینکه معضل اصلی کشور ما بیکاری است، گفت: متاسفانه دولت در مدت روی کار بودن وقت خود را تلف کرده و تمام تخم مرغ هایش را در سبد برجام قرار داده است و برجام هم نافرجام بوده و این درحالی است که هیچ اتفاق مثبتی نیز در […]

ابوالفضل ابوترابی درخصوص سخنان اخیر روحانی مبنی بر اینکه معضل اصلی کشور ما بیکاری است، گفت: متاسفانه دولت در مدت روی کار بودن وقت خود را تلف کرده و تمام تخم مرغ هایش را در سبد برجام قرار داده است و برجام هم نافرجام بوده و این درحالی است که هیچ اتفاق مثبتی نیز در زندگی اغلب مردم ایران روی نداده است.

به گزارش بسیج، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با اشاره به اینکه رئیس جمهور به جای اینکه نگاه به درون داشته باشد به بیرون متمرکز شده و همین عامل نیز باعث گشته که ما ضربه شدیدی بخوریم، گفت: ۷۰ درصد از مشکلات ما داخلی است و تنها ۳۰ درصد از مشکلاتمان ناشی از تحریم های خارجی است.

این نماینده مجلس همچنین با بیان اینکه، دولت ۷۰ درصد مشکلات داخلی را رها کرد و به ۳۰ درصد مشکلات خارجی پرداخت، افزود: این قمار از ابتدا باخته بود و در نتیجه ما شاهدیم که متاسفانه معضل بیکاری به خاطر رکود بی سابقه اتفاق اقتاده است و ۸۰ درصد کارخانه های ما به صورت نیم بند در حال فعالیت هستند.

ابوترابی در ادامه به وضعیت حوزه انتخابیه خود اشاره کرد و افزود: در حوزه انتخابیه من حدود ۳ هزار نفر شاغل از ابتدای سال تاکنون کار خود را از دست داده اند.

وی خاطرنشان کرد: ما بیش از آنکه نیاز به شغل جدید داشته باشیم نیازمندیم که دولت اجازه ندهد افرادی که شاغل هستند شغل خود را از دست بدهند.