بی توجهی به قنات ۸۰۰ ساله قلعه سفید+فیلم
بی توجهی به قنات ۸۰۰ ساله قلعه سفید+فیلم
صدا و سیما: رییس اداره آب و خاک جهاد کشاورزی شهرستان نجف آباد گفت: این قنات با طول ۹ کیلومتر دارای ۱۵۰ حلقه چاه و در بخش مرکزی در شهر قلعه سفید واقع شده است.

بی توجهی به قنات ۸۰۰ ساله قلعه سفید+فیلم

صدا و سیما: رییس اداره آب و خاک جهاد کشاورزی شهرستان نجف آباد گفت: این قنات با طول ۹ کیلومتر دارای ۱۵۰ حلقه چاه و در بخش مرکزی در شهر قلعه سفید واقع شده است.

اصلان مقدسی افزود: دبی این قنات در حال حاضر ۳ تا ۲۰ لیتر و قسمتی از آن در حال تخریب است. این قنات به دلیل نداشتن بودجه بازسازی نشده و مشکلات فراوانی برای باغداران این منطقه به وجود آورده است.

قنات قلعه سفید

قنات قلعه سفید

 

بی توجهی به قنات ۸۰۰ ساله قلعه سفید+فیلم