تاخیر بیش از ۳ ماهه در به روز رسانی سایت فرمانداری نجف آباد
تاخیر بیش از ۳ ماهه در به روز رسانی سایت فرمانداری نجف آباد

به گزارش خبرنگار نجف آباد نیوز پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری ویژه شهرستان نجف آباد به عنوان دومین فرمانداری ویژه استان بیش از سه ماه است که به روز رسانی نشده و آخرین خبر آن مربوط به برگزاری ویژه برنامه شهدای هفتم تیرماه هنوز بر صدر اخبار آن خود نمایی می کند. به نظر می رسد […]

به گزارش خبرنگار نجف آباد نیوز پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری ویژه شهرستان نجف آباد به عنوان دومین فرمانداری ویژه استان بیش از سه ماه است که به روز رسانی نشده و آخرین خبر آن مربوط به برگزاری ویژه برنامه شهدای هفتم تیرماه هنوز بر صدر اخبار آن خود نمایی می کند.

فرمانداری نجف آباد

به نظر می رسد چنین اتفاقی در شرایطی که اخبار و اطلاعات به صورت لحظه ای مخابره و در دسترس مردم قرار می گیرد به هیچ وجه شایسته و زیبنده مجموعه ای مانند فرمانداری ویژه نجف آباد نباشد.

لازم به ذکر است که فرمانداری ویژه نجف آباد نزدیک به یک سال است که فاقد معاون بوده و هنوز پیگیری مسئولان در این زمینه به نتیجه مشخصی نرسیده است.

به گفته مسئولان تاکنون گزینه های زیادی برای تصدی جایگاه معاونت های سه گانه فرمانداری ویژه نجف آباد به استانداری معرفی شده اند ولی تاکنون با هیچ کدام از آنها موافقت نشده که این امر خود به خود تاثیر نامطلوبی بر روی کمیت و کیفیت فعالیت های انجام گرفته از سوی فرمانداری نجف آباد به عنوان نماینده دولت در این شهرستان خواهد داشت.