تاکید ابوترابی بر لزوم مقابله با لابی گری در مجلس
تاکید ابوترابی بر لزوم مقابله با لابی گری در مجلس

ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد  در گفت و گو با شفاف تاکید دارد که : همواره در دولت های گذشته و حتی اکنون شاهد این لابی ها بوده ایم گه ازتهدید شروع شده و با تطمیع و وعهده های بزرگ و غیره ختم می شود. وی عنوان می کند که اینگونه رفتارها موجب خدشه دار […]

ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد  در گفت و گو با شفاف تاکید دارد که : همواره در دولت های گذشته و حتی اکنون شاهد این لابی ها بوده ایم گه ازتهدید شروع شده و با تطمیع و وعهده های بزرگ و غیره ختم می شود.

وی عنوان می کند که اینگونه رفتارها موجب خدشه دار شدن چهره مجلس به عنوان یک قوه مستقل می شود و لازم است که در اینباره تدبیری اندیشیده شود.

او به خرنگار شفاف گفت: انتشار اخبار حضور برخی افراد در هتل ها و مهمانی ها و علل برگزای این گونه مهمانی‌ها از سوی رسانه ها م یتواند نقش بسزایی در کاهش دلال بازی ها داشته باشد.چرا که رسانه ها اهرم در حقیقت ناظران عملکرد مجلس هستند.

برخی افراد از سوی وزارت خانه ها به مجلس دعوت می شوند و هیات رئیسه مجلس نیز با توجه به این درخواست با حضورآنها موافقت میکند. اما در حقیقت این افراد برای لابی گری وارد مجلس می شوند و در برخی از موارد با وعده صورت گرفتن معاملات غیر سالم رای نمیاندگان را به نفع خود تغییر می دهند.نقش این گونه افراد اعتماد عمومی را به مجلس کاهش خواهد داد ضمن اینکه طرح و بررسی موضوع را با کندی مواجه کرده و یا موجب بررسی نا مناسب آن خواهد شد.