تاکید شورای شهر نجف آباد بر تقویت فعالیت های فرهنگی
تاکید شورای شهر نجف آباد بر تقویت فعالیت های فرهنگی

اعضای شورای شهر نجف آباد در یکی از آخرین جلسات کاری خود ضمن تاکید بر تقویت فعالیت های فرهنگی مختلف در سطح شهر، خواستار ورود قوی تر رسانه های گروهی و مطبوعات به این حوزه جهت ارتقاء سطح فرهنگ شهروندی و رفع برخی معضلات موجود در این زمینه شدند. در این جلسه که با ریاست […]

اعضای شورای شهر نجف آباد در یکی از آخرین جلسات کاری خود ضمن تاکید بر تقویت فعالیت های فرهنگی مختلف در سطح شهر، خواستار ورود قوی تر رسانه های گروهی و مطبوعات به این حوزه جهت ارتقاء سطح فرهنگ شهروندی و رفع برخی معضلات موجود در این زمینه شدند.
در این جلسه که با ریاست مجید پزشکی رئیس شورای شهر تشکیل شد اکرامیان یکی از اعضا رسانه های گروهی را آینه ای جهت انعکاس نکات قوت و ضعف عملکرد مدیران و انتقال دهنده خواسته های به حق مردم خواند و اضافه کرد:«در مسائل مختلف شهری مانند شکل ساخت و سازها و رعایت اصول کلی رعایت شده در مناطق مختلف، اصحاب مطبوعات می توانند با ورود به مباحث کارشناسی شده و فرهنگی از گسترش بسیاری از ناهنجاری های در این بخش جلوگیری کنند.»
آسیابانی دیگر عضو شورای شهر نیز در این جلسه با تشکر ویژه از کنگره سرداران و ۲۵۰۰ شهید نجف آباد جهت اجرای برنامه های مختلف فرهنگی در سطح شهر مانند نصب تصاویر شهدا در نقاط مختلف بیان داشت:« در موضوع نامگذاری معابر تلاش های بسیار خوبی صورت گرفته ولی هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم و در این خصوص اولویت نامگذاری یک معبر با اولین شهید همان کوچه خواهد بود.»
لزوم تقویت فعالیت های فرهنگی در مناطق شش گانه با هماهنگی شهرداری مرکزی و شورای شهر،اهمیت مشارکت مردم در اداره شهر و استفاده از نظرات آنان جهت بهبود کارهای اجرایی و عمرانی در مناطق مختلف در کنار مزایای ارتباط هر چه قوی تر اعضای شورای شهر و مجموعه شهرداری با اصحاب رسانه و خبرنگاران دیگر مطالب مورد اشاره در این جلسه را تشکیل میداد.
منبع:خبرگزاری ایمنا