محدودیت شدید فضای فیزیکی دادگستری نجف آباد
محدودیت شدید فضای فیزیکی دادگستری نجف آباد
بنده به شخص خودم شرمنده آن قاضی و بازپرسی هستم که به دلیل کمبود فضای فیزیکی دادگستری شهرستان، مجبور است داخل اتاق‌های موقت کار کنند.

محدودیت شدید فضای فیزیکی دادگستری نجف آباد

دادستان نجف آباد با انتقاد از برخی بی‌مهری‌های صورت گرفته در مورد نیروهای شریف قوه قضاییه هم‌زمان با رسانه‌ای شدن برخی پرونده‌های مبارزه با فساد درون قوه گفت: همه قوه قضاییه، افرادی نیستند که از موقعیت و قدرت خود سوء استفاده کرده‌اند و به جرات می‌گوییم در بد بینانه‌ترین حالت، کمتر از یک درصد قضات و نیروهای ما در چنین پرونده‌هایی دخیل هستند.

علی زارع، وجود کمترین فساد در قوه قضاییه را زیاد دانست و اعلام کرد: با وجود تمامی مشکلات و محدودیت‌های خاص یک قاضی و بازپرس که روز و شب و حتی تفریح و آسایش خانواده فرد را تحت تاثیر قرار می‌دهد، متاسفانه در بسیاری موارد تلاش‌های این افراد به خوبی دیده نمی‌شود.

اعلام ورود جدی دادگستری شهرستان به شکایت متعدد مردم از نحوۀ فعالیت یکی از ادارات و بیان وعده رسانه‌ای شدن جزئیات برخورد قضایی صورت گرفته در آینده‌ای نزدیک، آخرین مطلبی بود که زارع با تشریح آن اعلام داشت: بنده به شخص خودم شرمنده آن قاضی و بازپرسی هستم که به دلیل کمبود فضای فیزیکی دادگستری شهرستان، مجبور است داخل اتاق‌های موقت کار کنند.

علی زارع دادستان نجف آباد

علی زارع دادستان نجف آباد

محدودیت شدید فضای فیزیکی دادگستری نجف آباد