تایید شورای نگهبان پای انتخابات نجف آباد،تیران و کرون
تایید شورای نگهبان پای انتخابات نجف آباد،تیران و کرون

به گزارش خبرگزاری مهر ، پرونده های ۵۰ حوزه انتخابیه دیگر در جلسه شورای نگهبان مطرح و صحت انتخابات این حوزه ها مورد تایید قرار گرفت. در بین اسامی منتشر شده،نام حوزه انتخابیه نجف آباد،تیران و کرون هم مشاهده می شود. گفتنی است، شورای نگهبان دیروز نیز صحت برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی […]

به گزارش خبرگزاری مهر ، پرونده های ۵۰ حوزه انتخابیه دیگر در جلسه شورای نگهبان مطرح و صحت انتخابات این حوزه ها مورد تایید قرار گرفت.

در بین اسامی منتشر شده،نام حوزه انتخابیه نجف آباد،تیران و کرون هم مشاهده می شود.

گفتنی است، شورای نگهبان دیروز نیز صحت برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ۵۰ حوزه انتخابیه را تایید کرده بود. در مجموع، تاکنون صحت برگزاری انتخابات در ۱۰۰ حوزه انتخابیه تایید شده است.