تایید صلاحیت نماینده فعلی نجف آباد در مجلس
تایید صلاحیت نماینده فعلی نجف آباد در مجلس
کانال «اخبار انتخابات» فهرستی از نمایندگان فعلی مجلس منتشر کرده که در انتخابات دوره دوازدهم نیز ثبت نام کرده و تایید صلاحیت شده اند.

تایید صلاحیت نماینده فعلی نجف آباد در مجلس

کانال «اخبار انتخابات» فهرستی از نمایندگان فعلی مجلس منتشر کرده که در انتخابات دوره دوازدهم نیز ثبت نام کرده و تایید صلاحیت شده اند.

نام ابوالفضل ابوترابی نماینده فعلی نجف آباد، تیران و کرون در مجلس نیز در این بین (ردیف ششم از پایین در ستون سمت چپ) دیده می شود.

ابوترابی تاکنون سه دوره متوالی (نهم، دهم و یازدهم) در مجلس حضور داشته.

باید منتظر انتخابات اسفند ۱۴۰۲ ماند و دید آیا این بار رقیبی جدی برای ابوترابی در صحنه وجود خواهد داشت یا نه. و اگر دوباره او بی رقیب باشد، آیا باز هم رای می آورد یا مردم به فرددیگری (هر چند ناشناخته) رای می دهند.

از دیگر چهره های شاخص انتخابات در حوزه انتخابیه نجف آباد، تیران و کرون هنوز اطلاعات موثقی به دست مان نرسیده.

فهرست نمایندگان تایید صلاحیت شده مجلس یازدهم برای انتخابات مجلس دوازدهم

فهرست نمایندگان تایید صلاحیت شده مجلس یازدهم برای انتخابات مجلس دوازدهم

تایید صلاحیت نماینده فعلی نجف آباد در مجلس