تبدیل به حق شدن یک اتفاق نامبارک در نجف آباد
تبدیل به حق شدن یک اتفاق نامبارک در نجف آباد
شهرداری: معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری نجف آباد گفت:با توجه به حساسیت های موجود و انتظارات مردم، عمده فعالیت های شهرداری در زمینه زیرسازی، جدول گذاری و آسفالت معابر به خصوص در معابر و گذرگاه های خاکی منطقه ۵ (امیرآباد) و حواشی مناطق ۱ و ۲ به عنوان بحرانی‌ترین قسمت های شهر، متمرکز شده است.

تبدیل به حق شدن یک اتفاق نامبارک در نجف آباد

شهرداری: معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری نجف آباد گفت:با توجه به حساسیت های موجود و انتظارات مردم، عمده فعالیت های شهرداری در زمینه زیرسازی، جدول گذاری و آسفالت معابر به خصوص در معابر و گذرگاه های خاکی منطقه ۵ (امیرآباد) و حواشی مناطق ۱ و ۲ به عنوان بحرانی‌ترین قسمت های شهر، متمرکز شده است.

سید رسول موسویان اضافه کرد: یکسری وظایف بر عهده شهرداری است اما متاسفانه بسیاری از کارهایی که جزء وظایف شهرداری نیست با توجه به کم کاری هایی که در شهر وجود دارد عملاً بر عهده شهرداری قرار گرفته است و از این اتفاق نامبارک تر تبدیل به حق شدن این موضوع است.

وی با اعلام آسفالت بلوار جانبازان و خیابان امام خمینی با هزینه ای بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان خاطر نشان کرد: در ماه های گذشته بیش از ۷۰ هزار متر مربع زیرسازی در سطح مناطق پنج گانه انجام شده که مناطق یک، دو و پنج بیشترین سهم از این اقدامات را داشته اند.

نجف آباد نیوز: به نظر می رسد اشاره موسویان در موضوع «کم کاری ها» مربوط به ترمیم ترانشه های ایجاد شده در سطح معابر توسط شرکت های خدمات رسان باشد که طبق قانون بایستی توسط همان اداراتی (آب، برق و گاز) ترمیم شود که حفاری مربوط به آن ها بوده.

سید رسول موسویان معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری نجف آباد

سید رسول موسویان معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری نجف آباد

تبدیل به حق شدن یک اتفاق نامبارک در نجف آباد