تجلیل از دو ورزشکار نجف آبادی شانس سهمیه المپیک+تصاویر
تجلیل از دو ورزشکار نجف آبادی شانس سهمیه المپیک+تصاویر
کانال اطلاع رسانی اداره ورزش و جوانان نجف آباد: در مراسمی که با حضور سعیدی دبیرکل کمیته ملی المپیک، سیدمحمد طباطبایی مدیرکل و معاونین اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان برگزار شد، از امین پیرعلی و فائزه روناسی به عنوان شانس های کسب سهمیه المپیک تقدیر شد.

تجلیل از دو ورزشکار نجف آبادی شانس سهمیه المپیک+تصاویر

کانال اطلاع رسانی اداره ورزش و جوانان نجف آباد: در مراسمی که با حضور سعیدی دبیرکل کمیته ملی المپیک، سیدمحمد طباطبایی مدیرکل و معاونین اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان برگزار شد، از امین پیرعلی و فائزه روناسی به عنوان شانس های کسب سهمیه المپیک تقدیر شد.

پیرعلی ملی پوش تیراندازی با کمان است و روناسی در رشته قایقرانی فعالیت می کند.

تجلیل از امین پیرعلی ملی پوش نجف آبادی تیم ملی تیراندازی با کمان

تجلیل از امین پیرعلی ملی پوش نجف آبادی تیم ملی تیراندازی با کمان

تجلیل از فائزه روناسی (نفر سوم از راست)ملی پوش نجف آبادی تیم ملی قایقرانی

تجلیل از فائزه روناسی (نفر سوم از راست)ملی پوش نجف آبادی تیم ملی قایقرانی

تجلیل از دو ورزشکار نجف آبادی شانس سهمیه المپیک+تصاویر