تجلیل از هنرمندان صنایع دستی شهرستان نجف آباد
تجلیل از هنرمندان صنایع دستی شهرستان نجف آباد

سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان از برگزاری نمایشگاه صنایع دستی در شهرستان نجف آباد و همچنین تجلیلب از هنرمندان پیشکسوت این شهرستان خبر داد. همزمان با گرامی داشت ایام دهه فجر، نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان نجف آباد، با مشارکت معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی […]

سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان از برگزاری نمایشگاه صنایع دستی در شهرستان نجف آباد و همچنین تجلیلب از هنرمندان پیشکسوت این شهرستان خبر داد.

همزمان با گرامی داشت ایام دهه فجر، نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان نجف آباد، با مشارکت معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان و با هدف ارج نهادن به هنرمندان و صنعتگران عرصه هنر، اقدام به برگزاری مراسم تجلیل از دریافت کنندگان نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی شهرستان، و برگزاری نمایشگاهی از آثار این هنرمندان نمود.

شایان ذکر است این مراسم با حضور سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان و معاون اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان نجف آباد و جمعی از هنرمندان و پیشکسوتان صنایع دستی و هنرهای سنتی در خانه صنایع دستی لطفی برگزار گردید. در این مراسم سرپرست معاونت صنایع دستی استان و  معاون اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان نجف آباد در مورد اهمیت صنایع دستی در توسعه اقتصادی و امور زیربنایی کشور و اقدامات صورت پذیرفته در خصوص صنایع دستی به ایراد سخنرانی پرداختند. در خاتمه نیز از ۵ هنرمند شهرستان نجف آباد که موفق به دریافت نشان ملی شدند تقدیر به عمل آمد.

البته این پایگاه خبری نام این هنرمندان را در خبر خود ذکر نکرده است.

منبع: اداره کل میراث  فرهنگی استان