تجمع، مجوز ندارد
تجمع، مجوز ندارد

فرمانداری نجف آباد در پایگاه خبری خود اعلام کرده که تا کنون به هیچ تجمعی مجوز نداده و هر گونه اقدام احتمالی در این خصوص، غیر قانونی خواهد بود. فرمانداری هشدار داده که شهروندان مواظب سوء استفاده احتمالی از تجمع ها باشند. با وجود اتفاقات دیشب نجف آباد، همچنان برخی در فضای مجازی بر تکرار […]

فرمانداری نجف آباد در پایگاه خبری خود اعلام کرده که تا کنون به هیچ تجمعی مجوز نداده و هر گونه اقدام احتمالی در این خصوص، غیر قانونی خواهد بود.

فرمانداری هشدار داده که شهروندان مواظب سوء استفاده احتمالی از تجمع ها باشند.

با وجود اتفاقات دیشب نجف آباد، همچنان برخی در فضای مجازی بر تکرار تجمع ها  تاکید دارند. حرکت هایی که با کمترین همراهی کسانی مواجه می شود که بیشترین مشکلات اقتصادی را به دوش می کشند.

صد نفری که دیشب هر چه خواستند گفتند، شباهتی به کارگر کارخانه های تعطیل شده، پدرانی که گرانی کمرشان را پیش  زن و بچه خم کرده و تولید کننده «له شده در رکود و نظام بانکی» نداشتند.