تجمیع شعب شوراهای حل اختلاف در نجف آباد
تجمیع شعب شوراهای حل اختلاف در نجف آباد
صفحه اینستاگرام «آخرین خبر نجف آباد»: تمامی شعب شوراهای حل اختلاف نجف آباد، در ساختمانی جدید تجمیع و ادامه فعالیت خواهند داد؛ خیابان شریعتی، نرسیده به تقاطع رضایی، انتهای بن بست مجاور دبستان فردوسی. ساختمان کناری مجموعه شهید محلاتی.

تجمیع شعب شوراهای حل اختلاف در نجف آباد

صفحه اینستاگرام «آخرین خبر نجف آباد»: تمامی شعب شوراهای حل اختلاف نجف آباد، در ساختمانی جدید تجمیع و ادامه فعالیت خواهند داد؛ خیابان شریعتی، نرسیده به تقاطع رضایی، انتهای بن بست مجاور دبستان فردوسی. ساختمان کناری مجموعه شهید محلاتی.

صلح و سازش در شورای حل اختلاف

صلح و سازش در شورای حل اختلاف

تجمیع شعب شوراهای حل اختلاف در نجف آباد