تجهیز بیمارستان نجف آباد به سی تی اسکن
تجهیز بیمارستان نجف آباد به سی تی اسکن
پایگاه اطلاع رسانی تامین اجتماعی: مدیر تامین اجتماعی استان گفت: برای خرید دستگاه سی تی اسکن 16اسلایس بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا(س) نجف آباد، بیش از دو میلیارد و سیصد میلیون تومان هزینه شده و ارزش فعلی این دستگاه بیش از پنج میلیارد تومان است.

تجهیز بیمارستان نجف آباد به سی تی اسکن

پایگاه اطلاع رسانی تامین اجتماعی: مدیر تامین اجتماعی استان گفت: برای خرید دستگاه سی تی اسکن ۱۶اسلایس بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا(س) نجف آباد، بیش از دو میلیارد و سیصد میلیون تومان هزینه شده و ارزش فعلی این دستگاه بیش از پنج میلیارد تومان است.

علی اعتصام پور افزود: از ویژگیهای این دستگاه می توان به توانایی انجام سی تی آنژیو گرافی علاوه بر سی تی های روتین و سرعت عمل بالا اشاره کرد که این ویژگی می تواند حجم زیادی از مراجعین را پوشش دهد.
مدیر درمان تامین اجتماعی اصفهان همچنین از فعالیت چندین پزشک متخصص در رشته های مختلف این بیمارستان خبر داد و یادآور شد: با نصب و  راه اندازی این دستگاه ضمن رفع بسیاری از مشکلات مردم در حوزه درمانی و تشخیص، اعزام بیماران به سایر شهرها نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

مدیر درمان تامین اجتماعی

مدیر درمان تامین اجتماعی

نجف آباد نیوز