تجویز نسخه ترامپ توسط روحانی
تجویز نسخه ترامپ توسط روحانی
در بین این جماعت اقتصاد خوار نه جان یک ملت که حتی حنای حناچی هم از ناله های دلسوزانه وزیر بهداشت جمهوری اسلامی رنگش فزون تر است.

تجویز نسخه ترامپ توسط روحانی

مشرق: دکتر محمد عبدالهی:  این روزها کمتر کسی است که دیگر نداند منشاء ضعف و شکنندگی اقتصاد ایران بیش و پیش از تحریم ها و کرونا، نظام تصمیم گیری و سیاست گذاری های پر از خطای دولتی است و بس، به قول سعدی علیه الرحمه؛  هر آن که ناآزموده را کار بزرگ فرماید با آن که ندامت برد به نزدیک خردمندان به خفت رای منسوب گردد و خفت رای چه از این بالاتر؟ که تا دیروز به عوض شدن جای جلاد و شهید به سکوت نشستیم و امروز به عوض شدن جایگاه پزشک متخصص با حقوقدان و اقتصادخوار.

چرا راه دوری برویم در همین کشور خودمان، دیگر کسی ضجه‌های ملتمسانه دکتر نمکی وزیر بهداشت را نمی شنود که تمنای تمدید قرنطینه را دارد در حالیکه نامه جناب آقای اقتصاددان ( مدرس خیابانی؛ قائم مقام صمت ) بر ناله های وزیر بهداشت یک کشور می چربد و ارجحیت دارد چراکه نسخه  کدخدا بر تجویز پزشک متخصص توفق یافته است. در بین این جماعت اقتصاد خوار نه جان یک ملت که حتی حنای حناچی هم از ناله های دلسوزانه وزیر بهداشت جمهوری اسلامی رنگش فزون تر است.

نسخه جدید دکتر روحانی و بی مبالاتی به شکست بی محابای قرنطینه اجتماعی در کشور یادآور بی مبالاتی وزارت کشور و وزارت امورخارجه در پافشاری به بازگرداندن دانشجویان ایرانی ووهان با پرواز هواپیمایی منتصب به جناب آقای مرعشی و خاندان معظم هاشمی رفسنجانی است.

کاش یکی بود نه برای هدررفت بیت المال که برای دفاع از جان ملت ایران جسورانه در مقابل این قماش قد علم می کرد که آقایان این همه هزینه رسانه ای شد که مردم در خانه بمانند و ماندند حال که فرهنگش جا افتاد و سیزده بدر ایمن را هم پشت سر گذاشتیم با این طرح کدخدایی  یک سوم رفع قرنطینه چه در سر می پرورانید؟ نکند سودای خلق ایتالیایی ثانی از ایران در سر دارید؟! ما هنوز آن شنبه زودهنگامی را که دکتر داشت نسخه اش را برای ملت ایران می پیچید که همه چی به روال عادی بازخواهد گشت را از خاطر نبرده ایم.

جناب آقای دکتر روحانی ، شرعا و عرفا به بهانه نجات اقتصاد جامعه مادامی می توانید دستور کدخدایانه شکست قرنطینه را صادر بفرمایید که در بازار کشور «ماسک جراحی» را بعنوان تنها ماسک قابل اعتماد به وفور بریزید نه آنکه ملت با حسرت آن را صرفا پشت شیشه تلویزیون هایشان بر صورت هیات محترم دولت ببینند، و زمانی می توانید این تجویز کدخدایانه را صادر بفرمایید که داروی ژاپنی ۲۰ میلیون تومانی «فاویپیراویر» را برای تک تک مبتلایان کرونا در کشور مهیا کنید نه آنکه صرفا آقایان دولتی مبتلا به کرونا از این دارو بهره‌مند باشند و ملت محروم از آن باشند  و وقتی می‌توانید فرمان رفع تدریجی قرنطینه را صادر نمایید که جنابعالی خودتان نیز ویدئوکنفرانس‌های‌تان را تعطیل کنید و حضورا در مجامع حاضر شوید، وقتی می توانید که فاصله گذاری خودتان در جلسه هیات دولت از ده قدم به یک قدم کاهش پیدا کند وگرنه پیچیدن نسخه کدخدای آمریکایی که خود به دزدی بیت المللی ماسک و دستکش در فرودگاه های جهان رو آورده برای ملت ایران گزافه است.

حسن روحانی
حسن روحانی

تجویز نسخه ترامپ توسط روحانی