تحقق شعار سال۱۴۰۲ با تصمیمات شجاعانه
تحقق شعار سال۱۴۰۲ با تصمیمات شجاعانه
نماینده: نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس گفت: تحقق کاهش تورم و رشد و رونق تولید در کشور نیازمند اصلاحات ساختاری و اتخاذ تصمیمات شجاعانه توسط دولت است.

تحقق شعار سال۱۴۰۲ با تصمیمات شجاعانه

نماینده: نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس گفت: تحقق کاهش تورم و رشد و رونق تولید در کشور نیازمند اصلاحات ساختاری و اتخاذ تصمیمات شجاعانه توسط دولت است.

ابوالفضل ابوترابی افزود: یکی از حوزه‌هایی که باید در آن اصلاحات صورت گیرد حوزه بانکی است ما باید به منظور ایجاد اصلاح در این حوزه بانک‌ها را در هم ادغام کنیم. ما در حال حاضر ۳۱ بانک داریم که تعداد آن‌ها باید به پنج تا شش بانک کاهش یابد واین بانک‌ها در هم ادغام شوند.

ابوترابی خاطرنشان کرد: بانک‌ها با اقداماتی همچون اعطای وام‌های گسترده به بخش‌های غیرتولیدی باعث بالا رفتن حجم نقدینگی در کشور می‌شود و همین مسئله باعث بالا رفتن پایه پولی کشور و ایجاد تورم می‌شود که باید جلوی این اقدامات گرفته شود.

وی افزود: از سوی دیگر در حوزه تولید ما باید موانع را از سر راه تولیدکنندگان برداریم و بتوانیم کالاهای مرغوب و باکیفیت و با قیمت پائین تولید کنیم. رشد و رونق تولید باعث می‌شود تا عرضه و تقاضا در بازار برابر باشد و از طرف دیگر ما رونق اشتغال را در جامعه داشته باشیم و به واسطه تولید بالا کالاها با قیمت ارزان به دست مردم برسد و در نتیجه تورم کاهش یابد.

ابوالفضل ابوترابی

ابوالفضل ابوترابی

تحقق شعار سال۱۴۰۲ با تصمیمات شجاعانه