تحقق ٧٨درصدی درآمد های نوسازی شهرداری نجف آباد
تحقق ٧٨درصدی درآمد های نوسازی شهرداری نجف آباد
معاون توسعه منابع و نیروی انسانی شهرداری نجف آباد گفت: در نیمه ابتدایی سال جاری، هفتاد و هشت درصد از درآمد های پیش بینی شده از محل اخذ عوارض نوسازی محقق شده که البته این میزان نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته در حدود ١٢ درصد افزایش را نیز نشان می دهد.

تحقق ٧٨درصدی درآمد های نوسازی شهرداری نجف آباد

پایگاه خبری شهرداری: معاون توسعه منابع و نیروی انسانی شهرداری نجف آباد گفت: در نیمه ابتدایی سال جاری، هفتاد و هشت درصد از درآمد های پیش بینی شده از محل اخذ عوارض نوسازی محقق شده که البته این میزان نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته در حدود ١٢ درصد افزایش را نیز نشان می دهد.

سید محمد ابراهیم احمدی  تحقق ٩۴ درصدی درآمد نوسازی پیش بینی شده منطقه دو  و ۵٣ درصدی منطقه چهار را به ترتیب بالاترین و پایین ترین نقاط جدول طبقه بندی مناطق از این لحاظ دانست و اضافه کرد: «البته  منطقه سه نسبت به درآمد محقق شده سال گذشته خود ٣٨ درصد کاهش را نشان می دهند و مناطق یک (٣٨%) ، دو (٣١%) ،  چهار (١١%) و پنج (٣%)  در این موضوع رشد داشته اند.

احمدی  منطقه ٢ را با ٩۴  درصد دارای بیشترین سهم ا زوصول درآمد های نوسازی اعلام کرد و گفت: «مناطق یک (٨٩%) ، چهار (٧٢% ) ، پنج (۶١%) و سه (۵٣%)  جایگاه های بعدی را به خود اختصاص داده اند.

وی در پایان با اشاره به اینکه عوارض نوسازی از جمله عوارض پایدار و اساسی در شهرداری بوده که تحقق وصولی آن نقش عمده در پیشرفت و توسعه شهری دارد ، از شهروندان فهیم شهر نجف آبادی که همیشه شهرداری  را در رسیدن به اهداف کلان و توسعه متوازن شهر یاری نموده اند، تقاضا کرد تا با پرداخت به موقع عوارض نوسازی شهرداری را در رسیدن به اهداف عمرانی و خدماتی پیش بینی شده در بودجه ١٣٩٩ یاری نمایند.

سید محمد ابراهیم احمدی معاون شهرداری نجف آباد

سید محمد ابراهیم احمدی معاون شهرداری نجف آباد

تحقق ٧٨درصدی درآمد های نوسازی شهرداری نجف آباد