تخریب تدریجی منبع آب قدیمی ویلاشهر+تصاویر
تخریب تدریجی منبع آب قدیمی ویلاشهر+تصاویر
پایگاه خبری شهرداری نجف آباد: طی روزهای اخیر، عملیات تخریب منبع آب بتنی فرسوده ویلاشه در بلوار آزادگان، نبش بلوار باهنر شروع شده و قرار است این سازه قدیمی، ظرف 2ماه به طول کامل حذف شود.

تخریب تدریجی منبع آب قدیمی ویلاشهر+تصاویر

پایگاه خبری شهرداری نجف آباد: طی روزهای اخیر، عملیات تخریب منبع آب بتنی فرسوده ویلاشه در بلوار آزادگان، نبش بلوار باهنر شروع شده و قرار است این سازه قدیمی، ظرف ۲ماه به طول کامل حذف شود.

این کار که با هماهنگی ارگان های مختلف انجام خواهد شد، به دلیل قرار گرفتن تیرها و شبکه انتقال برق در نزدیکی منبع، بایستی به صورت دستی انجام شود.

در ماه های گذشته سقوط قطعات ریز و درشت بتنی از این سازه، کارشناسان را بر آن داشت که بررسی های بیشتری روی این سازه انجام دهند که در نهایت آزمایشات فنی و بازدیدهای میدانی ثابت کرد که این سازه دیگر قابلیت تعمیر یا تغییر کاربری ندارد.

نجف آباد نیوز: آب شرب مورد نیاز ویلاشهر، چندین سال است که با اتصال به شبکه سراسری شهر نجف آباد تامین می شود و حذف این منبع، خللی در خدمت رسانی به شهروندان ایجاد نخواهد کرد. پیش از این، برخی پیشنهادها در خصوص تغییر کاربری این سازه و استفاده از آن به عنوان رستوران یا چیزی شبیه آن مطرح شده بود.

تخریب منبع آب قدیمی ویلاشهر

تخریب منبع آب قدیمی ویلاشهر

تخریب منبع آب قدیمی ویلاشهر

تخریب منبع آب قدیمی ویلاشهر

تخریب منبع آب قدیمی ویلاشهر

تخریب منبع آب قدیمی ویلاشهر

تخریب منبع آب قدیمی ویلاشهر

تخریب منبع آب قدیمی ویلاشهر

تخریب تدریجی منبع آب قدیمی ویلاشهر+تصاویر