تخریب شخصیت های مذهبی شهر با اهرم سیاست زدگی
تخریب شخصیت های مذهبی شهر با اهرم سیاست زدگی

چند روز پیش در این پایگاه خبری مطلبی در مورد مراسم تقدیر از دانش آموزان برتر مسابقات قرآنی منتشر شد که به نظر می رسد نویسنده آن به دلیل برداشت های صرفا سیاسی خود یکی از اشخاص مذهبی و تاثیر گذار شهر را به نوعی تخریب کرده است. نویسنده در مطلب خود تنها به سابقه […]

چند روز پیش در این پایگاه خبری مطلبی در مورد مراسم تقدیر از دانش آموزان برتر مسابقات قرآنی منتشر شد که به نظر می رسد نویسنده آن به دلیل برداشت های صرفا سیاسی خود یکی از اشخاص مذهبی و تاثیر گذار شهر را به نوعی تخریب کرده است.

نویسنده در مطلب خود تنها به سابقه مدیریتی ایشان در آموزش و پرورش اشاره کرده و از آن برای محکومیت فعالیت های کنونی وی و مجموعه تحت مدیریتش استفاده می کند، حال آنکه وی در گذشته در شرایط سیاسی خاص کشور مسئولیتی را در آموزش و پرورش بر عهده داشتند و بر طبق اعتقادات خود نیز برنامه هایی را طراحی و اجرا کرد ولی این امر نباید فعالیت های قرآنی کم نظیر مجموعه مذکور را در شرایط کنونی زیر سوال ببرد.

چرا ما تنها با عینک سیاسی کاری به مسائل نگاه می کنیم و حاضر نیستیم در نجف آباد فارغ از سلایق سیاسی مختلف در کنار یکدیگر کار کرده و به نکات مثبت کارنامه کاری افراد احترام بگذاریم؟

به هر حال خیلی بی انصافی خواهد بود که در شرایطی که این مجموعه قرآنی با مدیریت آقای مورد نظر تنها با تکیه بر کمک های مردمی و خیرین، بار زمین مانده چندین دستگاه عریض و طویل دولتی را بر دوش کشیده و نقش موثری در گسترش فرهنگ ناب قرآنی ایفا می کند،چنین او را آماج حملات سیاسی خود قرار دهیم.

عقاید ایشان و کسانی که دوستدار فلان مرجع تقلید و تفکری خاص هستند محترم بوده و خواهد بود و این امر نمی تواند به کسانی که مدعی خبرنگاری و قلم در دست بودن هستند اجازه توهین و ایراد افتراهای مختلف را بدهد.

باید همه باور کنیم که نجف آباد در طول سالهای اخیر بیشترین ضربه را از سمت همین سیاسی گری ها خورده به طوریکه در بسیاری زمینه ها آنقدر از شهرهای همطراز خود عقب افتاده که جبران آن سالها زمان خواهد برد.

پس بهتر است در شرایط کنونی که با درایت مسئولینی همچون امام جمعه شهر، جو وحشتناک دو دستگی سالهای اخیر تا حدود زیادی فروکش کرده، ما هم کمی با احتیاط قلم زده و مواظب باشیم به اسم اصلاح برخی امور و بیان انتقاد به تشدید چنین وضعیتی  دامن نزنیم که در این صورت بزرگترین خیانت را به مردم مظلوم و مومن نجف آباد روا داشته ایم.

ذکر این نکته نیز ضروری به نظر می رسد که این پایگاه خبری از چندین خبرنگار مختلف برای عرضه مطالب خود استفاده می کند و به همین دلیل وجود برخی اختلافات بین آراء و نظرات این افراد در خصوص مسائل مختلف امری طبیعی به نظر می رسد.