تخصیص ۲۰۰ میلیارد به فاضلاب نجف آباد
تخصیص ۲۰۰ میلیارد به فاضلاب نجف آباد
فرمانداری نجف آباد:  در جلسه موسی مباشری فرماندار شهرستان با مدیر آبفای استان اعلام شد که قرارداد اجرای 100 کیلومتر از شبکه جمع آوری فاضلاب نجف آباد با بخش خصوصی منعقد شده و 200 میلیارد تومان اعتبار دولتی و مجوز جلب مشارکت های مردمی برای ادامه این طرح در سال 1403 به تصویب رسیده است.

تخصیص ۲۰۰ میلیارد به فاضلاب نجف آباد

فرمانداری نجف آباد:  در جلسه موسی مباشری فرماندار شهرستان با مدیر آبفای استان اعلام شد که قرارداد اجرای ۱۰۰ کیلومتر از شبکه جمع آوری فاضلاب نجف آباد با بخش خصوصی منعقد شده و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار دولتی و مجوز جلب مشارکت های مردمی برای ادامه این طرح در سال ۱۴۰۳ به تصویب رسیده است.

طبق مطلب منتشر شده در کانال اطلاع رسانی فرمانداری نجف آباد، تاکنون ۲۵۰ کیلومتر از شبکه جمع آوری فاضلاب نجف آباد اجرا شده و ۳۵۰ کیلومتر دیگر آن باقی مانده است.

اکبریان مدیر آبفای استان نیز در این جلسه از اصلاح شبکه شهر نجف آباد به طول ۴ کیلومتر با اعتباری بالغ بر ۴ هزار میلیون تومان، احداث مخزن جلال آباد با اعتباری بالغ بر ۶هزار میلیون تومان و اصلاح شبکه شهری و روستایی به طول ۵.۷۵ کیلومتر با اعتباری بالغ بر ۴ هزار میلیون تومان و همچنین اجرای طرح آبرسانی به روستاهای اشن، گلدره و خیرآباد در بخش مهردشت با اعتبار معین در سال جاری خبر داد.

موسی مباشری فرماندار نجف آباد

موسی مباشری فرماندار نجف آباد

تخصیص ۲۰۰ میلیارد به فاضلاب نجف آباد