تداوم آلودگی و تعطیلی در نجف آباد
تداوم آلودگی و تعطیلی در نجف آباد
ایرنا: مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از تعطیلی دستگاه‌های اجرایی در بخش‌های مرکزی، کوهپایه و جرقویه سفلی شهرستان اصفهان و بخش‌های مرکزی نجف‌آباد، شاهین‌شهر، کاشان، مبارکه، خمینی‌شهر، لنجان، فلاورجان، برخوار و آران و بیدگل در روز پنجشنبه یازدهم دی بدلیل آلودگی هوا خبر داد.

تداوم آلودگی و تعطیلی در نجف آباد

ایرنا: مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از تعطیلی دستگاه‌های اجرایی در بخش‌های مرکزی، کوهپایه و جرقویه سفلی شهرستان اصفهان و بخش‌های مرکزی نجف‌آباد، شاهین‌شهر، کاشان، مبارکه، خمینی‌شهر، لنجان، فلاورجان، برخوار و آران و بیدگل در روز پنجشنبه یازدهم دی بدلیل آلودگی هوا خبر داد.

منصور شیشه فروش اعلام کرد: در این روز، بخش‌های امدادی و خدمات‌رسان و بانک‌ها در شهرستان های مذکور فعال هستند.

چهارشنبه نیز اداره های دولتی ۱۰ شهرستان استان اصفهان به همین دلیل تعطیل بودند.

آلودگی هوا

آلودگی هوا

تداوم آلودگی و تعطیلی در نجف آباد