ترک موتور سوار شدن برای زنان به جز یک حالت خاص حرام است
ترک موتور سوار شدن برای زنان به جز یک حالت خاص حرام است

خانم سخنرانی که  در سالهای اخیر طرفداران زیادی در نجف آباد پیدا کرده در موضع و فتوایی تامل بر انگیز مدعی شده که ترک موتور سوار شدن برای خانم ها کاملا حرام است به جز حالتی که تمامی بدن آنها به یک سمت قرار گیرد  که عوام آن را یک طرفه سوار شدن می گویند. […]

خانم سخنرانی که  در سالهای اخیر طرفداران زیادی در نجف آباد پیدا کرده در موضع و فتوایی تامل بر انگیز مدعی شده که ترک موتور سوار شدن برای خانم ها کاملا حرام است به جز حالتی که تمامی بدن آنها به یک سمت قرار گیرد  که عوام آن را یک طرفه سوار شدن می گویند.

موتور سواری

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نجف آباد نیوز این خانم که به خاطر فامیل شوهر روحانی اش به خانم کریمی در نجف آباد مشهور شده با حرام خواندن این کار، فضای فکری بیشتر مستمعین خود را به شدت متشنج کرده به طوریکه برخی از این مشتریان خانم با شبهات جدی در امورات زندگی خود مواجه شده اند و در حلال و حرام رفتار فرزندان و بستگان نزدیک خود دچار شک و تردید شده اند.»

جواب به این سوال که آیا واقعا ادعای مطرح شده از سوی عالمان و مراجع دینی تایید و یا رد می شود را باید فعالین حوزه های علمیه و مسئولان مربوطه پاسخ دهند ولی به نظر می رسد این خانم باید راهکاری را هم برای خانواده های متوسط و رو به پایین جامعه پیشنهاد دهد که تنها وسیله عبور و مرورشان موتور سیکلت هایی است که بعضا تا پنج نفر نیز بر روی آن جابه جا می شوند.

البته در این خصوص نمی توان رفتار نا به هنجار تعدادی از خانم ها در زمان سوار شدن بر ترک موتور سیکلت ها را نادیده گرفت ولی آیا واقعا می توان با استناد به این موارد، چنین ادعایی را در شرایط فکری و اعتقادی امروز جامعه مطرح کرد؟

آیا صرف اقبال گسترده مخاطبان که در شهری مانند نجف آباد در تمامی زمینه ها نیز مسبوق به سابقه است می تواند دلیل و انگیزه ای برای طرح چنین فتواهای عجیب و غریب و طالبانی به شمار آید؟

در این جا  لازم است تا عالمان و کارشناسان مذهبی شهر نجف آباد با ورود به این موضوع و دیگر مواردی که از سوی چنین افرادی مطرح می شود، ذهن مردم و مخاطبان آنها را نسبت به این شبهه افکنی ها بیدار کنند.

لازم به ذکر است که این خانم که گویا دارای مدرک حوزوی نیز هست با وجود اسکان در شهر اصفهان، بیشترین برنامه های سخنرانی خود را در نقاطی مانند مسجد ارشاد و فاطمیه بر پا می کند.