تشدید فشار رانت خواران بر شهردار بومی نجف آباد
تشدید فشار رانت خواران بر شهردار بومی نجف آباد

فشارهای مختلف عده ای از رانت خواران شهر نجف آباد که همزمان با شهردار شدن منتظری در یک سال گذشته،منافع خود را در خطر دیده اند در روزهای اخیر به بهانه های مختلف به اوج خود رسید که این امر در پاره ای موارد منجر به بروز تنش هایی بین همکاران این افراد در یکی […]

فشارهای مختلف عده ای از رانت خواران شهر نجف آباد که همزمان با شهردار شدن منتظری در یک سال گذشته،منافع خود را در خطر دیده اند در روزهای اخیر به بهانه های مختلف به اوج خود رسید که این امر در پاره ای موارد منجر به بروز تنش هایی بین همکاران این افراد در یکی از مجموعه های سطح شهر نیز شد.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نجف آباد نیوز در جلسه ای که با حضور منتظری شهردار و این مجموعه برگزار شد، سه نفر از اعضا با دستاویز قرار دادن مواردی جزئی و غیر منطقی فشار زیادی را بر شهردار وارد کردند که این امر با واکنش دیگر همکارانشان و دفاع شخص منتظری از موارد طرح شده همراه شد.
به نظر می رسد دلیل مخالفت دو نفر از این افراد،مقابله یک سال اخیر منتظری با بسیاری از زیاده خواهی و رانت خواری این افراد در سطح شهر با سوء استفاده از جایگاه قانونی خود بوده و نفر سوم نیز به نوعی گول خورده و در بازی از پیش طراحی شده این افراد درگیر شده باشد.
لازم به ذکر است که برخی معتقدند این دو نفر فعالیت های غیر قانونی زیادی را در حوزه ساخت و ساز املاک مسکونی و خرید و فروش زمین های مختلف انجام می دهند و از محل آن به ثروت هنگفتی دست پیدا کرده اند ولی در ماههای اخیر با تقویت دستگاه های نظارتی شهرداری تا حدود زیادی جلوی فعالیت آنها گرفته شده که همین امر ساز آنها را در مخالفت با شخص شهردار کوک کرده است.
البته نام و عناوین حقوقی این افراد نزد این پایگاه اطلاع رسانی محفوظ خواهد ماند و در صورت نیاز رسانه ای خواهد شد.