تشکر از صبوری مردم در پروژه های عمرانی
تشکر از صبوری مردم در پروژه های عمرانی

پایگاه خبری شهرداری نجف آباد: شهردار نجف آباد گفت: در یکی از سخت ترین شرایط بودجه ای تاریخ شهرداری های کشور با همت و تلاش شبانه روزی تمامی پرسنل، شاهد رونق کم نظیری از نظر انجام پروژه های عمرانی هستیم ولی بدون همکاری و صبوری مردم اجرای این طرح ها امکان پذیر نخواهد بود. مسعود […]

پایگاه خبری شهرداری نجف آباد: شهردار نجف آباد گفت: در یکی از سخت ترین شرایط بودجه ای تاریخ شهرداری های کشور با همت و تلاش شبانه روزی تمامی پرسنل، شاهد رونق کم نظیری از نظر انجام پروژه های عمرانی هستیم ولی بدون همکاری و صبوری مردم اجرای این طرح ها امکان پذیر نخواهد بود.

مسعود منتظری با عذرخواهی از شهروندان بابت طولانی شدن برخی پروژه های سطح شهر گفت: « اجرای پروژه های عمرانی مختلف نیازمند انجام هماهنگی های متعدد با دستگاه های خدمات رسان و دیگر ارگان های مربوط در سطح شهرستان و حتی استان است که همین امر بعضاً مدت زمان عملیاتی شدن آن ها را افزایش می دهد.»

وی اضافه کرد: «تکمیل آزادسازی های مورد نیاز، اجرای تمامی زیرساخت های شهری مورد نیاز توسط سایر دستگاه های خدمات رسان به منظور پیشگیری از دوباره کاری و اتلاف منابع موجود در کنار انجام برخی اقدامات جدید همانند زمینی کردن خطوط انتقال برق را باید در زمره دیگر دلایل زمان بر شدن انجام برخی طرح ها دانست.»