تشکیل هیات اجرایی انتخابات شوراهای شهر و روستا در نجف آباد
تشکیل هیات اجرایی انتخابات شوراهای شهر و روستا در نجف آباد

خبرگزاری ایمنا: فرماندار نجف آباد گفت: در آخرین جلسه برگزار شده در را ستای فراهم کردن مقدمات برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا هشت نفر به عنوان عضو اصلی و پنج نفر نیز به صورت علی البدل از میان سی معتمد تایید شده توسط هیات نظارت به عنوان اعضای هیات اجرایی انتخابات شهرستان برگزیده شدند. […]

خبرگزاری ایمنا: فرماندار نجف آباد گفت: در آخرین جلسه برگزار شده در را ستای فراهم کردن مقدمات برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا هشت نفر به عنوان عضو اصلی و پنج نفر نیز به صورت علی البدل از میان سی معتمد تایید شده توسط هیات نظارت به عنوان اعضای هیات اجرایی انتخابات شهرستان برگزیده شدند.
به گزارش خبرنگار ایمنا سیروس محمودی فرماندار نجف آباد در جمع خبرنگاران با اعلام این مطلب خاطر نشان ساخت: در ترکیب اعضای هیات اجرایی انتخابات روسای ادارات ثبت احوال و آموزش و پرورش نیز به عنوان اعضای اداری حضور خواهند داشت.
در این جلسه قربعلی نساج, ناهید قادری, حسنعلی پزشکی, محمد حزائیلی, ناهید رستمانه,مجتبی غیور, محمد رضا انصاری و فخری سمندری به عنوان اعضاء اصلی و اکبر گلی,احمد رضا هوشمند, ناصر اکرامیان, رحمت الله توازهی وسعید مروی نیز به عنوان عضو علی البدل هیات اجرایی انتخابات شهرستان نجف آباد انتخاب شدند.