تشکیل هیات تفحص از حقوق‌های نجومی در مجلس
تشکیل هیات تفحص از حقوق‌های نجومی در مجلس
تسنیم: نماینده نجف آباد، تیران و کرون در مجلس گفت: در حال حاضر برای رسیدگی به موضوع حقوق های نجومی، یک هیات تفحص  در مجلس تشکیل شده است.

تشکیل هیات تفحص از حقوق‌های نجومی در مجلس

تسنیم: نماینده نجف آباد، تیران و کرون در مجلس گفت: در حال حاضر برای رسیدگی به موضوع حقوق های نجومی، یک هیات تفحص  در مجلس تشکیل شده است.

ابوالفضل ابوترابی با بیان اینکه نمایندگان برای مقابله با تبعیض عزم جدی دارند، افزود: در همین راستا  ما در بررسی بودجه سال جاری، مالیات را برای خانه‌ها و خودروهای لاکچری در نظر گرفتیم که لازم است این قوانین از سوی دولت اجرایی شود.

ابوترابی ادامه داد: نمایندگان در بودجه سال جاری مبلغ ثابتی را برای افزایش حقوق افرادی که بیش از ۱۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کردند، در نظر گرفت که این اقدام راهی برای مقابله با پرداخت حقوق‌های نامتعارف است.

عضو کمیسیون شوراهای مجلس بیان کرد: صرف اطلاع‌رسانی و ارائه گزارش درباره دریافت حقوق های نجومی به تنهایی کافی نیست و باید به‌شکل قانونی با آن برخورد شود و نتیجه آن به‌ اطلاع مردم برسد.

ابوالفضل ابوترابی

ابوالفضل ابوترابی

تشکیل هیات تفحص از حقوق‌های نجومی در مجلس