تشییع شهدای گمنام در نجف آباد
تشییع شهدای گمنام در نجف آباد
بسیج: پیکر تعدادی از شهدای گمنام تازه تفحص شده که طی روزهای اخیر در برخی نقاط استان اصفهان تشییع شده بودند، از حوالی ساعت 23 دوشنبه دوازدهم دی ماه ۱۴۰۱، همزمان با سالروز شهادت سردار قاسم سلیمانی، مهمان مجموعه یادمان شهدای نجف آباد خواهند بود.

تشییع شهدای گمنام در نجف آباد

بسیج: پیکر تعدادی از شهدای گمنام تازه تفحص شده که طی روزهای اخیر در برخی نقاط استان اصفهان تشییع شده بودند، از حوالی ساعت ۲۳ دوشنبه دوازدهم دی ماه ۱۴۰۱، همزمان با سالروز شهادت سردار قاسم سلیمانی، مهمان مجموعه یادمان شهدای نجف آباد خواهند بود.

پیکر این شهدا، روز سه شنبه ۱۳ دی ماه نیز از ساعت نه و نیم صبح از میدان امام (باغملی) تشییع می شوند.

طی روزهای اخیر پیکر شهدای تازه تفحص شده در نقاط مختلف کشور و استان اصفهان تشییع شده بودند و برنامه های مشابه تا چند روز آینده در دیگر نقاط کشور و استان نیز ادامه خواهد داشت.

تشییع شهدای گمنام در نجف آباد، 10 دی 1400

تشییع شهدای گمنام در نجف آباد، ۱۰ دی ۱۴۰۰

تشییع شهدای گمنام در نجف آباد