تشییع و خاکسپاری پیکر دکتر سید محمود نوریان+تصاویر
تشییع و خاکسپاری پیکر دکتر سید محمود نوریان+تصاویر
تسنیم: صبح امروز پیکر شهید سیدمحمود نوریان از جراحان مغز و اعصاب و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تشییع و به خاک سپرده شد.

تشییع و خاکسپاری پیکر دکتر سید محمود نوریان+تصاویر

تسنیم: صبح امروز پیکر شهید سیدمحمود نوریان از جراحان مغز و اعصاب و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تشییع و به خاک سپرده شد.

وی که در بیمارستان کاشانی مشغول خدمت به بیماران بود و در اثر ابتلا به کرونا به همکاران مدافع سلامت شهیدش پیوست.

مراسم تشییع، از بیمارستان آیت‌الله کاشانی آغاز شد و با خاکسپاری در گلزار شهدای نجف آباد پایان یافت.

نجف آباد نیوز: تا لحظه تنظیم خبر، دستگاه های مسئول، گواهی در خصوص شهید بودن دکتر نوریان صادر نکرده اند.

تشییع پیکر دکتر سید محمود نوریان

تشییع پیکر دکتر سید محمود نوریان

تشییع و خاکسپاری پیکر دکتر سید محمود نوریان+تصاویر

تشییع پیکر دکتر سید محمود نوریان
تشییع پیکر دکتر سید محمود نوریان
تشییع پیکر دکتر سید محمود نوریان
تشییع پیکر دکتر سید محمود نوریان
تشییع پیکر دکتر سید محمود نوریان
تشییع پیکر دکتر سید محمود نوریان
تشییع پیکر دکتر سید محمود نوریان
تشییع پیکر دکتر سید محمود نوریان
تشییع پیکر دکتر سید محمود نوریان
تشییع پیکر دکتر سید محمود نوریان
تشییع پیکر دکتر سید محمود نوریان
تشییع پیکر دکتر سید محمود نوریان
تشییع پیکر دکتر سید محمود نوریان
تشییع پیکر دکتر سید محمود نوریان
تشییع پیکر دکتر سید محمود نوریان
تشییع پیکر دکتر سید محمود نوریان
تشییع پیکر دکتر سید محمود نوریان
تشییع پیکر دکتر سید محمود نوریان
تشییع پیکر دکتر سید محمود نوریان
تشییع پیکر دکتر سید محمود نوریان
تشییع پیکر دکتر سید محمود نوریان
تشییع پیکر دکتر سید محمود نوریان
تشییع پیکر دکتر سید محمود نوریان
تشییع پیکر دکتر سید محمود نوریان
تشییع پیکر دکتر سید محمود نوریان
تشییع پیکر دکتر سید محمود نوریان
تشییع پیکر دکتر سید محمود نوریان
تشییع پیکر دکتر سید محمود نوریان
تشییع پیکر دکتر سید محمود نوریان
تشییع پیکر دکتر سید محمود نوریان
تشییع پیکر دکتر سید محمود نوریان
تشییع پیکر دکتر سید محمود نوریان