تشییع یک جانباز شهید در نجف آباد
تشییع یک جانباز شهید در نجف آباد

پیکر مطهر شهید سردار حاج مصطفی هاشم زاده امروز ساعت ۱۰ صبح از فلکه آزادگان به سمت گلزار شهدای این شهر تشییع خواهد شد. به گفته منابع آگاه این جانباز پاسدار سالها بود که رنج جراحات شیمیایی را تحمل می کرد.

پیکر مطهر شهید سردار حاج مصطفی هاشم زاده امروز ساعت ۱۰ صبح از فلکه آزادگان به سمت گلزار شهدای این شهر تشییع خواهد شد.

مصطفی هاشم زاده

به گفته منابع آگاه این جانباز پاسدار سالها بود که رنج جراحات شیمیایی را تحمل می کرد.