تصاویر برگزاری نماز عید فطر در نجف آباد
تصاویر برگزاری نماز عید فطر در نجف آباد
ایمنا: رضا قلیچ خانی عکاس خبرگزاری ایمنا، گوشه هایی از مراسم نماز عید سعید فطر امسال نجف آباد را به تصویر کشیده است.

تصاویر برگزاری نماز عید فطر در نجف آباد

ایمنا: رضا قلیچ خانی عکاس خبرگزاری ایمنا، گوشه هایی از مراسم نماز عید سعید فطر امسال نجف آباد را به تصویر کشیده است.

نماز عید فطر

نماز عید فطر

نماز عید فطر

نماز عید فطر

نجف آباد نیوز