تصاویر قدیمی پهلوان بهرام ایزدی در خانه تاریخی مهر پرور
تصاویر قدیمی پهلوان بهرام ایزدی در خانه تاریخی مهر پرور

اخیرا همزمان با برگزاری ویژه برنامه روز ورزشهای زورخانه ای در خانه تاریخی مهر پرور که با استقبال بسیار خوب شهروندان نیز روبه رو شد، تعدادی از تصاویر قدیمی پهلوان بهرام ایزدی پدر ورزش زورخانه ای نجف آباد در این خانه برای چند روز به نمایش در آمد گزارش تصویری زیر بخشهایی از این تصاویر […]

اخیرا همزمان با برگزاری ویژه برنامه روز ورزشهای زورخانه ای در خانه تاریخی مهر پرور که با استقبال بسیار خوب شهروندان نیز روبه رو شد، تعدادی از تصاویر قدیمی پهلوان بهرام ایزدی پدر ورزش زورخانه ای نجف آباد در این خانه برای چند روز به نمایش در آمد

گزارش تصویری زیر بخشهایی از این تصاویر را نمایش می دهد. لازم به ذکر است که مجموعه کامل این تصاویر جذاب و دیدنی در محل باشگاه فرهنگی ورزشی بهرام در تقاطع خیابان های ۱۷ شهریور و میرداماد نگهداری می شود.