تعطیلی فعالیت ۶ واحد صنعتی آلوده کننده در نجف آباد
تعطیلی فعالیت ۶ واحد صنعتی آلوده کننده در نجف آباد

باشگاه خبرنگاران جوان: سرپرست اداره محیط زیست نجف آباد افزود: این واحدهای صنعتی به دلیل رعایت نکردن الزامات زیست محیط زیستی و ایجاد آلودگی شدید با حکم قضایی و همکاری نیروی انتظامی پلمب شدند. محمد محمدی تصریح کرد: این واحدهای صنعتی به دلیل بی توجهی به اخطارها و توصیه های کتبی اداره محیط زیست شهرستان نجف آباد مبنی […]

باشگاه خبرنگاران جوان: سرپرست اداره محیط زیست نجف آباد افزود: این واحدهای صنعتی به دلیل رعایت نکردن الزامات زیست محیط زیستی و ایجاد آلودگی شدید با حکم قضایی و همکاری نیروی انتظامی پلمب شدند.
محمد محمدی تصریح کرد: این واحدهای صنعتی به دلیل بی توجهی به اخطارها و توصیه های کتبی اداره محیط زیست شهرستان نجف آباد مبنی بر رفع آلودگی واحدهای آلاینده، پلمب شدند.
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست نجف آباد نداشتن مجوزهای زیست محیطی قانونی برای فعالیت، وارد کردن آلاینده های خطرناک به محیط زیست و عدم توجه به اخطار رفع آلودگی را از مهمترین دلایل متوقف شدن فعالیت این واحدهای صنعتی بیان کرد.