تعطیلی واحد بازیافت لامپ کم مصرف در نجف آباد
تعطیلی واحد بازیافت لامپ کم مصرف در نجف آباد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، معاون فنی اداره کل محیط زیست استان اصفهان گفت: این کارخانه در هرساعت ۱۰ هزار لامپ را خنثی می کرد اما به علت نداشتن مواد اولیه و عدم انتقال لامپ های فرسوده به این واحد، از چند ماه پیش تعطیل شده است. آقای رجبعلی قاسمی با اشاره به مضر بودن […]

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، معاون فنی اداره کل محیط زیست استان اصفهان گفت: این کارخانه در هرساعت ۱۰ هزار لامپ را خنثی می کرد اما به علت نداشتن مواد اولیه و عدم انتقال لامپ های فرسوده به این واحد، از چند ماه پیش تعطیل شده است.
آقای رجبعلی قاسمی با اشاره به مضر بودن جیوه موجود در لامپ کم مصرف و فلورسنت برای محیط زیست و انسان افزود این کارخانه با خرد کردن لامپ گاز جیوه را از شیشه جدا و امکان استفاده مجدد از آن را فراهم می کند.
آقای رعنا مدیر کارخانه خواستار حمایت مسئولان برای فعالیت مجدد کارخانه شد و گفت: همکاری شهرداری ها در تحویل لامپ های دور ریختنی به این کارخانه می تواند فعالیت مجدد این واحد و کارگران شاغل را امکان پذیر کند.