تغییر ریاست شورای چهارم نجف آباد در نیمه دوم
تغییر ریاست شورای چهارم نجف آباد در نیمه دوم

در انتخابات هیات رئیسه چهارمین دوره شورای شهر نجف آباد که عصر دیروز در صد و پنجاه و پنجمین جلسه آن با حضور تمامی سیزده عضو آن برگزار شد، محمد حسن آسیابانی با ۷ رای در رقابت با گودرزی نائب رئیس پیشین این مجموعه توانست با اختلاف یک رای، سکان هدایت پارلمان شهری نجف آباد […]

در انتخابات هیات رئیسه چهارمین دوره شورای شهر نجف آباد که عصر دیروز در صد و پنجاه و پنجمین جلسه آن با حضور تمامی سیزده عضو آن برگزار شد، محمد حسن آسیابانی با ۷ رای در رقابت با گودرزی نائب رئیس پیشین این مجموعه توانست با اختلاف یک رای، سکان هدایت پارلمان شهری نجف آباد را در سومین سال فعالیت آن به دست بگیرد.

 در این انتخابات که با انصراف مجید پزشکی رئیس دو سال گذشته این مجموعه از نامزدی جهت پست ریاست همراه بود،مهدی فتحیان به عنوان نائب رئیس، حجت الاسلام حقیقی دبیر و سوسن خسروی نیز در جایگاه خزانه دار به مدت یک سال دیگر انتخاب شدند.

در ترکیب سیزده نفره شورای شهر نجف آباد نام دو زن و یازده مرد مشاهده می شود که از این تعداد مصطفی حجتی با استعفای ناصر اکرامیان و مهر اعظم خاکی نیز با سلب عضویت محسن پور نمازیان به دلیل غیبت های بیش از حد مجاز، طی ماههای اخیر توانسته بودند به جمع اعضای اصلی اضافه شوند.

در این جلسه که فتحیان به عنوان تنها نامزد کرسی نائب رئیسی مطرح شد و حقیقی و خسرونی نیز را رای کامل تمامی سیزده عضو توانستند به مسئولیت دبیری و خزانه داری انتخاب شوند.

لازم به ذکر است که طی روزهای اخیر مباحث جدی و داغی پیرامون این انتخابات در شبکه های اجتماعی فعالین سیاسی و اجتماعی نجف آباد شکل گرفته بود که این مباحث در عصر و شب گذشته به اوج خود رسید به طوریکه تمامی اتفاقات روی داده در انتخابات اخیر به صورت لحظه ای در اختیار مخاطبان قرار می گرفت.

منبع:ایمنا