تغییر مدیر سازمان فرهنگی شهرداری نجف آباد
تغییر مدیر سازمان فرهنگی شهرداری نجف آباد
علیرضا خاکسار مدیرعامل سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری نجف آباد که از آبان 1400 به این مسئولیت انتخاب شده بود، با انتشار پیامی در «خارون» کانال اطلاع رسانی سازمان، از کنار رفتن از این مسئولیت خبر داد.

تغییر مدیر سازمان فرهنگی شهرداری نجف آباد

علیرضا خاکسار مدیرعامل سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری نجف آباد که از آبان ۱۴۰۰ به این مسئولیت انتخاب شده بود، با انتشار پیامی در «خارون» کانال اطلاع رسانی سازمان، از کنار رفتن از این مسئولیت خبر داد.

خاکسار، در بخشی از این پیام آورده: از همان ابتدا عهد کردم تک تک دقایق عمر کاریم را صرف پیشبرد اهدافی که برای این ماموریت ترسیم کرده و برنامه ریزی نموده بودم بکنم. تیم سازمان به روز شد، هدف گذاری ها انجام گرفت ، برنامه ریزی بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت ترسیم گشت ، مراکز سازمان ماموریت تازه گرفتند و با همکارانم در سازمان هم قسم شدیم تا از یکایک دقایق استفاده و حال مردم شهر را بهتر کنیم.

وی ادامه داده: در بعضی مواقع نامهربانی هایی شامل تیم می شد که دل بزرگ و حال خوب مردم این شهر باعث فراموشی این ناملایمات بود. با اینکه رضایت قلبی نداشتم ولی تقدیر این شد تا راه را درمیانه رها کنم.

علیرضا خاکسار مدیر عامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری نجف آباد

علیرضا خاکسار مدیر عامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری نجف آباد

📌نجف آباد نیوز: در هفته ها و روزهای اخیر، شایعات متعدد و اخبار تایید نشده ای از تغییرات در سطوح بالای شهرداری نجف آباد به گوش می رسید که استعفاء (یا برکناری) مدیر عامل سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری نجف آباد، اولین خبر رسمی در این خصوص محسوب می شود.

اعضای دوره ششم شورای شهر نجف آباد که «شفافیت» یکی از شعارهای اصلی دوران انتخابات آن ها بود، هنوز اظهار نظر رسمی در خصوص تداوم تغییرات در سطوح بالای مدیریت شهری نجف آباد نداشته اند.

شورای شهر دوره ششم نجف آباد

شورای شهر دوره ششم نجف آباد

تغییر مدیر سازمان فرهنگی شهرداری نجف آباد